[GÓC CHUYÊN GIA] Cần Hiểu Đúng Về KPI Trong Quản Trị

KPI (Key Performance Indicator) CÂY CẤU TRÚC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Nhiều người dịch “KPI là Chỉ số đo lường hiệu quả công việc” bản thân KPI không thể đo lường được. KPI (hay Kế hoạch chi tiết) là một loại công cụ dùng để hoạch định các nhiệm vụ chủ yếu cần phải thực … Đọc tiếp

Học Thuyết X, Y, Z và Sự Khác Nhau Của Ba Học Thuyết Này

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Khái quát về ba học thuyết X, Y, Z và sự khác nhau của ba học thuyết này; So sánh thuyết quản trị nhân lực phương Đông và phương Tây…

Quản trị nhân sự cấp cao quốc tế là gì?

Quản trị nhân sự (cấp cao) quốc tế là chương trình đào tạo, quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao trong tổ chức (những người giữ các chức vụ từ trưởng phòng, trưởng bộ phận trở lên). B.P Việt Anh (2012).

Làm Sao Để Phát Triển Nhân Sự Ở Thời Công Nghệ 4.0

Trong môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi, tốc độ thay đổi chóng mặt của ngành công nghệ đã khiến cho các hoạt động quản lý cũng thay đổi thường xuyên. Đặc biệt, sự thay thế của máy móc cho nguồn nhân lựcvà đòi hỏi nguồn cao về nguồn nhân lực chất lượng cao … Đọc tiếp

Nghề Trợ Lý – Nhân Lực Đa Nhiệm

Đa nhiệm là khả năng thích ứng của nhân lực trong điều kiện môi trường có nhiều biến động theo tài liệu Lãnh đạo và nhân lực đa nhiệm toàn cầu Việt Anh, B.P (2012). Như vậy định nghĩa trên chỉ đưa ra khả năng thích ứng tức là mức độ thay đổi và tương … Đọc tiếp