Quản trị nhân sự cấp cao quốc tế là gì?

Học quản trị nhân sự quốc tế là học gì, học ở đâu và ai có thể học?

Quản trị nhân sự (cấp cao) quốc tế là chương trình đào tạo, quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao trong tổ chức (những người giữ các chức vụ từ trưởng phòng, trưởng bộ phận trở lên). B.P Việt Anh (2012).

Đây là chương trình đào tạo duy nhất tại khu vực được EAS Việt Nam nghiên cứu và phát triển đảm bảo các yêu cầu khắt khe nhất của thị trường lao động tầm quốc tế cũng nhưng đảm bảo học thuật quốc tế hay yêu cầu của nghề nghiệp quản trị hiệu quả. Chương trình này đảm bảo phát triển một nhân sự có xuất phát điểm khá hạn chế của Việt Nam để trở thành một nhân sự đáp ứng các yêu cầu của vị trí làm việc trong cơ quan nhân sự của các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế mà không gặp trở ngại gì.

Ví dụ: Bạn là một nhân viên một công ty nào đó hoặc bạn là một sinh viên bạn có ước mơ trở thành chuyên viên nhân sự hoặc muốn trở thành trưởng phòng nhân sự hoặc giám đốc nhân sự một công ty quốc tế. Có thể năng lực hay tính  cách của bạn nhút nhát…..Thì sau từ 45-150 tín chỉ  đào tạo bạn hoàn  toàn có thể đảm nhận vị trí mơ ước đó biến ước mơ thành hiện thực!

Quản trị nhân sự (cấp cao) học gì?

Để đảm nhận được các công việc và vị trí trong doanh nghiệp trong lĩnh vực nhân sự có thể là chuyên viên hoặc cấp quản lý thì chúng ta sẽ được đào tạo các nhóm môn học đảm bảo phát triển tư duy, chuyên môn lãnh đạo và các kỹ năng làm việc trong môi trường quản trị nhân sự cấp cao của quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ học các trụ cột chính của quản trị nhân sự như tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài trong điều kiện quốc tế và cách mạng 4.0 cho tới những cái to lớn như chiến lược để chúng ta phát triển lộ trình nghề nghiệp của bản thân!

Cơ hội nghề nghiệp của ngành quản trị nhân sự?

Có thể khẳng định nghề quản trị nhân sự (cấp cao) là một nghề mà mọi lĩnh vực, mọi tổ chức cho dù quy mô thế nào cũng phải cần đến quản trị nhân sự bởi vậy đây là một nghề hứa hẹn một tương lai tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, không nên mơ tưởng cách học như ở một số bạn trẻ đã học ở đại học chỉ để lấy tấm bằng thì sẽ khó có cơ hội việc làm chứ đừng nói làm việc quốc tế!

Chúng ta cần biết tại Việt Nam hiện nay có hơn 700.000 doanh nghiệp và như vậy số nhân sự cần sẽ là rất rất nhiều! đây là cơ hội tốt để chúng ta lựa chọn theo ngành này. Nếu được đào tạo tại EAS Việt Nam bạn có thể đảm nhiệm vị trí việc làm như:

Trợ lý chuyên nghiệp

Chuyên viên nhân sự

Chuyên viên dự án Truyền thông marketing hoặc kinh doanh

Chuyên viên dự án

Giảng viên

Khởi nghiệp

Các vị trí cho tuyển  dụng, quản lý, chính sách, tiền lương…..

Ai nên theo học ngành quản trị nhân sự?

Nên nhớ ai cũng có thể làm nhân sự chỉ là làm ở mức nào? thế nên để thành công trong nghề nghiệp bạn cần có một số gợi ý sau:

  • Thái độ nghiêm túc
  • Có sức khoẻ để làm việc
  • Thích được làm việc trong các tổ chức hay doanh nghiệp quốc tế

Một cách thẳng thắn và tự tin rằng tất cả mọi công dân Việt Nam chỉ cần bạn có ước mơ làm nhân sự thì đầu tư một ít tài chính và thời gian là bạn có tất cả điều kiện để biến ước mơ nhân sự thành hiện thực cho dù xuất phát điểm của bạn là gì!

Quản trị nhân sự (cấp cao) học ở đâu?

Đây là một câu hỏi khó thậm chí là rất khó vì từ các đại học trong và ngoài nước đều có thể đào tạo ngành này cũng như có nhiều tổ chức đào tạo các khoá học về quản trị nhân sự. Nhưng có một sự thật là học ở nhiều đại học bạn chỉ có tấm bằng, và nhiều cơ sở đào tạo quản trị nhân sự nhưng tầm của nó, chất lượng hay năng lực thực sự của nó là một thách thức mà chắc chắn các bạn đã đoán ra được  kết quả! Các đại học thường học 4 năm với tấm bằng cử nhân và năng lực thì thực tế đã chứng minh! Có lẽ chỉ là lý thuyết! Một số cơ sở đào tạo chỉ trú trọng một số kỹ thuật về tuyển dụng, một số kỹ năng quản lý với lượng vài tháng … nhưng có với ra được quốc tế không thì chắc các bạn tự đánh giá được!

Tại EAS Việt Nam bạn sẽ buộc phải học 18 tháng đối với hệ quản trị đại học và 7-12 tháng đối với quản trj SĐH để đảm bảo cả thực tế năng lực quốc tế và học thuật quốc tế đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất, khác biệt nhất của nghề nhân sự quốc tế. Bạn đừng nghĩ học nhàn và ngắn sẽ đủ!

xem thêm: Khoa Đào tạo Quản trị Nhân sự cấp cao Quốc tế G23.0