Nghề Trợ Lý – Nhân Lực Đa Nhiệm

Đa nhiệm là khả năng thích ứng của nhân lực trong điều kiện môi trường có nhiều biến động theo tài liệu Lãnh đạo và nhân lực đa nhiệm toàn cầu Việt Anh, B.P (2012). Như vậy định nghĩa trên chỉ đưa ra khả năng thích ứng tức là mức độ thay đổi và tương thích chứ chưa và không đề cập đến “giỏi”. rõ ràng giỏi là một trạng thái tích cực xong chỉ là thang bậc trong cách tính hay đo mà thôi. Giỏi chưa đồng nghĩa với hiệu quả.

🎯Đối với người làm trợ lý cần trở thành nhân lực đa nhiệm đúng nghĩa: Khả năng ứng biến linh hoạt với mọi vấn đề, chúng ta có thể nhìn và xử lý vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ, bạn vừa có thể phân tích báo cáo như chuyên gia tài chính lại vừa chuẩn bị presentation đẹp như designer, đa nhiệm chính là như thế. Đa nhiệm cũng là có thể sắp xếp thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.

Để làm được điều đó thì người làm trợ lý cần trang bị cho mình khối kiến thức & môi trường thực tế để hiểu rõ tính chất, yêu cầu công việc:
1. Năng lực Tư duy nghề Trợ lý Chuyên nghiệp Quốc tế theo chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu.
2. Năng lực Hành vi Trợ lý Chuyên nghiệp Quốc tế theo chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu.
3. Năng lực Chuyên môn Trợ lý Chuyên nghiệp Quốc tế theo chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu.
4. Chiến lược và lộ trình nghề Trợ lý Quốc tế theo chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu.
5. Năng lực xử lý tình huống và tác nghiệp Trợ lý Quốc tế G23.0

Xem thêm tại: http://easvietnam.edu.vn/vi/course/tro-ly-chuyen-nghiep-quoc-te-g230-cas