[GÓC CHUYÊN GIA] Cần Hiểu Đúng Về KPI Trong Quản Trị

KPI (Key Performance Indicator) CÂY CẤU TRÚC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Nhiều người dịch “KPI là Chỉ số đo lường hiệu quả công việc” bản thân KPI không thể đo lường được.
KPI (hay Kế hoạch chi tiết) là một loại công cụ dùng để hoạch định các nhiệm vụ chủ yếu cần phải thực hiện dưới dạng một “Cây cấu trúc nhiệm vụ trọng tâm” mà tổ chức hay cá nhân cần phải thực hiện được trong một đơn vi thời gian nhất định điều này còn được hiểu là “chỉ tiêu” phải thực hiện theo. (Tài liệu Quản trị và Lãnh đạo BP. Việt Anh (2008)).
Căn cứ vào chỉ tiêu chung để có cho được các chỉ tiêu cụ thể theo cấu trúc cây để thực hiện thắng lợi kế hoạch mục tiêu chung của tổ chức hay của cá nhân.
KPI là một công cụ rất tốt cho việc đánh giá mức độ hoạt động của cả cá nhân và tổ chức. tuy nhiên có nhiều cá nhân và tổ chức “hô hào” dùng KPI” nhưng lại quên mất một điều xây dựng KPI như thế nào mới là quyết định.

Đề ra KPI (hay Kế hoạch chi tiết) là nhiệm vụ của nhà quản lý hay nhiệm vụ của nhà lãnh đạo?

Đây là câu hỏi mà chưa một tổ chức nào chính thức trả lời thấu đáo!!! Giống như việc chúng ta khuyên các em học sinh là sau này muốn thành công dân có ích thì phải chăm chỉ và học giỏi. Tuy nhiên làm thế nào để học giỏi thì cả thầy/cô giáo hay cha mẹ đều….không lý giải được. Thế nên, dùng KPI cũng tương tự.

Bản thân KPI (hay Kế hoạch chi tiết) chả có giá trị gì cả vì năng lực xây dựng KPI hiệu quả mới quyết định tính chất của công việc.

Hãy tham khảo ví dụ sau:
Để đảm bảo an toàn cho giao thông cần ít nhất 3 thành tố: xe an toàn, đường an toàn, người lái tốt. nhưng trong ba yếu tố trên thì cái nào là yếu tố quyết định? Thêm vào đó ai là người đánh giá? Là nhà nước đánh giá? Hay nhà sản xuất xe đánh giá?

Từ ví dụ trên ta nhận thấy không phải là hô “an toàn” mà là các yêu cầu đó từ đâu mà ra?

Thế nên đứng ở góc độ quản trị thì KPI thực chất là bản kế hoạch chi tiết khối lượng, công việc, nhiệm vụ mà cá nhân hay tổ chức phải thực hiện trong gia đoạn xác định.

Thuật ngữ KPI chỉ là thuật ngữ gọi khác của kế hoạch chi tiết. Chiến lược phát triển của một công ty bản thân nó đã là một cái “KPI” khung rồi. tuy nhiên để thực hiện nó cần phải có các kế hoạch cụ thể của bộ phận, thậm chí đến từng cá nhân.
Nhiều tổ chức, cá nhân biến thuật ngữ này thành “phép màu” cho những người lười, năng lực quản lý yếu tưởng đó là cái gì đó mới lạ.
Cần nghiêm túc nhìn nhận để có hướng đi đúng tránh ỷ lại vào công cụ.
Hamburg 2. 2020
Nguồn: Michael Bui (Bùi Phương Việt Anh)
www.easvietnam.edu.vn
www.ihhrm.org