[GÓC CHUYÊN GIA] Cần Hiểu Đúng Về KPI Trong Quản Trị

KPI (Key Performance Indicator) CÂY CẤU TRÚC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Nhiều người dịch “KPI là Chỉ số đo lường hiệu quả công việc” bản thân KPI không thể đo lường được. KPI (hay Kế hoạch chi tiết) là một loại công cụ dùng để hoạch định các nhiệm vụ chủ yếu cần phải thực … Đọc tiếp

Quản trị nhân sự cấp cao quốc tế là gì?

Quản trị nhân sự (cấp cao) quốc tế là chương trình đào tạo, quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao trong tổ chức (những người giữ các chức vụ từ trưởng phòng, trưởng bộ phận trở lên). B.P Việt Anh (2012).

Nghề Trợ Lý – Nhân Lực Đa Nhiệm

Đa nhiệm là khả năng thích ứng của nhân lực trong điều kiện môi trường có nhiều biến động theo tài liệu Lãnh đạo và nhân lực đa nhiệm toàn cầu Việt Anh, B.P (2012). Như vậy định nghĩa trên chỉ đưa ra khả năng thích ứng tức là mức độ thay đổi và tương … Đọc tiếp