Comment “Văn hóa kinh doanh” và “Đại cương pháp luật quản trị” Nguyễn Thị Ngọc Ánh VU220760 IUOK8 16/09/2022

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #725

  Kính gửi thầy Bùi Phương Việt Anh qua bài học ”Văn hóa kinh doanh” em hiểu rằng thái độ, nhận thức, hành vi của văn hóa kinh doanh giúp ta xác định được mục tiêu, tầm nhìn cá nhân trong xây dựng bộ máy của một tổ chức. Văn hóa kinh doanh xuất hiện từ văn hóa con người, là lối hành xử của con người với con người, với thiên nhiên, với tổ chức hay với cộng đồng thông qua giá trị, hành vi, quan niệm, tập quán trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, văn hóa được xây dựng trên 3 yếu tố: tư tưởng, phương pháp, thông tin. Bài học cũng cho em hiểu cấu trúc của văn hóa kinh doanh gồm những gì, để xây dựng nên văn hóa kinh doanh cần dựa trên những nguyên tắc nào.

  Đối với bài học về ”Đại cương pháp luật quản trị”  em hiểu pháp luật là công cụ mà các nhà quản trị sử dụng để quản lí và điều hành Nhà nước, kiểm soát các đối tượng quản lí như con người, xã hội, Nhà nước. Pháp luật mang tính chủ quan và mang đặc trưng của giai cấp thống trị. Bài học cho em hiểu về lí do phải nghiên cứu pháp luật quản trị, vì pháp luật quản trị là thành tố tạo nên mục tiêu lớn của xã hội và tổ chức, điều chỉnh quan hệ xã hội, quyền và nghĩa vụ cá nhân của tổ chức. Bài học cũng cho biết về những kiến thức pháp luật nào cần thiết, thực trạng kiến thức pháp luật hiện nay là gì.

  Bài học rất thiết thực và bổ ích, em cảm ơn thầy và rất mong chờ những bài học tiếp theo của thầy.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.