Comment “Văn hóa doanh nhân” Vũ Hà Trang VU220775 IUOK8 21/10/2022

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #2266
  Vũ Hà Trang
  Quản trị
  Học viên: Vũ Hà Trang
  MSHV: VU220775
  Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022
  Kính gửi: Thầy Bùi Phương Việt Anh, Qua bài học “Văn hóa doanh nhân” của thầy,em thấy đây là những kiến thức mới lạ và lần đầu tiên e được tiếp cận. Sau bài học này e nhận thấy văn hóa doanh nhân là văn hóa con người trong tổ chức, và doanh nhân có vai trò vị trí là lực lượng chủ yếu làm ra của cải vật chất cho xã hội. Văn hóa doanh nhân bao gồm văn hóa hữu hinhg, vô hình và trung tính. Nhân tố môi trường tác động trực tiếp văn hóa doanh nhân, quan trọng nhất là văn hóa nhân thân. Khác biệt về văn há sẽ ké theo tư tưởng và trình độ nhân thức quan niệm ứng xử văn hóa doanh nhân
  Em rất mong chờ các bài học tiếp theo của thầy
  Em cảm ơn thầy ạ!
  Học viên
  (đã ký)
  Vũ Hà Trang
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.