Comment “Văn hóa doanh nhân” Trần Thị Khánh Linh VU220761 IUOK8 21/10/2022

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #2264

  Học viên: Trần Thị Khánh Linh

  MSHV: VU220761

  Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

  Kính gửi : Thầy Bùi Phương Việt Anh,

  Qua bài học “Văn hóa doanh nhân” giúp em biết được khái niệm của doanh nhân là tên gọi những người làm kinh doanh, tổ chức, điều hành hoạt động doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân là văn hóa của con người trong tổ chức (là các nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi của doanh nhân trong tổ chức, điều hành hoạt động doanh nghiệp). Thứ hai văn hóa doanh nhân cũng giống như văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa hữu hình,văn hóa vô hình và văn hóa trung tính. Doanh nhân gồm hai loại: doanh nhân trực tiếp và gián tiếp điều hành, quản lý, tổ chức. Ngoài ra, em còn được biết về cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp, tiêu chuẩn đánh giá doanh nhân và cuối cùng là phong cách doanh nhân. Từ nhân tố môi trường và tính chất thuộc tính của nó sẽ tạo ra doanh nhân có một trong các phong cách sau đây: DÂN CHỦ – BẢO THỦ – GIA TRƯỞNG – HỢP TÁC.

  Bài học đã mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích.

  Em cảm ơn thầy rất nhiều!

  Học viên

  (đã ký)

  Trần Thị Khánh Linh

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.