Comment “RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN” Lê Thị Thu Nga VP220528 VPAS55785 21.02.2023

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #5500
  Lê Thị Thu Nga
  Quản trị

  Học viên: Lê Thị Thu Nga

  Mã học viên: VP220528

  Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023.

  Kính gửi: Thầy Bùi Phương Việt Anh

  Em cảm ơn thầy vì những kiến thức thiết thực qua bài giảng “Ra quyết định cá nhân”.

  Em nắm được các quy trình và tầm quan trọng của việc ra quyết định. Bởi lẽ, khi nhà quản trị biết rõ quá trình ra quyết định cá nhân thì họ có thể giải thích và dự đoán được hành vi cá nhân trong tổ chức. Hơn nữa, dựa vào quá trình ra quyết định cá nhân, nhà quản lý có thể đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả và sáng tạo góp phần hỗ trợ cá nhân ra quyết định đúng đắn và tối ưu, đồng thời góp phần tăng hiệu quả hoạt động chung cho toàn hệ thống vận hành tổ chức.

  Ngoài ra, em nắm được các mô hình ra quyết định, đó là mô hình tối ưu hóa, mô hình hợp lý hóa và mô hình trực giác. Tuy nhiên, mô hình trực giác được đặc biệt vận dụng nhiều hơn cả, nó dựa trên cơ sở hoạt động thực tiễn của con người, những kinh nghiệm và tri thức tích lũy khiến chúng ta đột nhiên hiểu rõ vấn đề, ra phản ứng tức thì. Đối với nhà quản trị, trực giác là một trong những phẩm chất rất quan trọng. Vì lẽ, thực tế không phải bao giờ cũng cho phép nhà quản trị có thời gian tập hợp đủ dữ liệu ra quyết định, mà tùy thuộc vào tình huống cụ thể và cấp bách trong một môi trường kinh doanh nhiều biến động, quyết định đúng đắn vào thời điểm hợp lý sẽ quản trị rủi ro tốt.

  Em cảm ơn thầy và mong chờ bài học tiếp theo.

  Học viên

  (ký tên)

  L.T.T.Nga

   

   

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.