Comment “Quản trị dự án” Lê Thị Thu Nga VP220528 VPAS55785 22.9.2023

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #5730
  Lê Thị Thu Nga
  Quản trị

  Học viên: Lê Thị Thu Nga
  Mã HV: VP220528

  Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2023,

  Kính gửi: Thầy Bùi Phương Việt Anh,

  Qua bài học về Quản trị dự án, em được trang bị kiến thức tổng quan về dự án, các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động quản trị dự án, các nguồn lực quan trọng của dự án (nguồn lực con người và nguồn lực tài chính), các lĩnh vực thiết yếu của dự án (lập kế hoạch tổng quan và quản lý chất lượng/quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán), cách phân loại các dự án (phân loại theo các giai đoạn thực thi dự án, mô hình, thời gian, lĩnh vực đầu tư,…). Quản trị dự án đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của dự án, bởi vì nó đảm bảo thực hiện các mục tiêu của dự án, đồng thời điều phối, phân bổ các nguồn lực của dự án.

  Em xin cảm ơn thầy về bài học.

  Học viên

  (đã ký)

  Lê Thị Thu Nga

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.