Comment “Nguyên lý văn phòng” Trần Thị Khánh Linh VU220761 IUOK8 09/09/2022

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #693

  Học viên: Trần Thị Khánh Linh

  MSHV: VU220761

  Hà nội, ngày 09 tháng 09 năm 2022.

  Kính gửi : Thầy Bùi Phương Việt Anh,

  Nội dung bài học “Nguyên lý văn phòng” chủ yếu đề cập đến hành chính học và vận hành của tổ chức, nguyên tắc, nguyên lý, bộ máy và thuộc tính, văn hóa tổ chức và nguồn lực. Hơn nữa qua bài học này giúp em hiểu rõ hơn về khái niệm văn phòng. Văn phòng là nơi tác nghiệp của tổ chức nó đảm bảo tính pháp lý, tính giao dịch, tính hiệu quả; văn phòng hoạt động trên nguyên lý và nguyên tắc quản trị; văn phòng độc lâp và văn phòng phụ thuộc. Cuối cùng là em biết về các tham số của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

  Cảm ơn thầy rất nhiều về bài học ngày hôm nay ạ.

  Học viên

  (đã ký)

  Trần Thị Khánh Linh

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.