Comment “ĐẠI CƯƠNG MARKETING G23.0” LÊ THỊ THU NGA VP220528 VPAS55785 ngày 13/05/2023

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #5595
  Lê Thị Thu Nga
  Quản trị

  Học viên: Lê Thị Thu Nga

  Mã học viên: VP220528

  Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2023.

  Kính gửi: Thầy Bùi Phương Việt Anh

  Em cảm ơn thầy vì những kiến thức thiết thực qua bài giảng “Đại cương marketing G23.0”.

  Qua đó em được tiếp cận và nâng cao tư duy về Marketing G23.0 và những vấn đề liên quan tới quản trị marketing và marketing quản trị. Vì vậy, theo ý kiến cá nhân, e cho rằng nhiệm vụ của nhà quản trị marketing, người trực tiếp chỉ đạo công việc này phải có tư duy rõ ràng và quản trị hiệu quả các công việc cụ thể trong chiến lược marketing, nhằm phát hiện, khai thác và đáp ứng mong muốn của thị trường mục tiêu, đồng thời đảm bảo những mục tiêu mà tổ chức đề ra (mục tiêu phát triển thương hiệu, mục tiêu giá trị xã hội, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, mục tiêu phát triển hệ thống, …). Những công việc đó gồm có: lập kế hoạch nghiên cứu thị trường mục tiêu/ sản phẩm/ dịch vụ, kế hoạch phát triển sản phẩm/ dịch vụ, các chương trình nghiên cứu marketing, cơ cấu tổ chức các hoạt động, trao đổi và đàm phán chương trình thực hiện với các đối tác và nhân viên, kiểm tra đánh giá toàn hệ thống,…

  Em cảm ơn thầy và mong chờ bài học tiếp theo.

  Học viên

  (ký tên)

  L.T.T.Nga

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.