Comment “Phát triển năng lực bản thân” Code Code EBL8521 Nguyễn Thị Hạnh Mã VP240593 ngày 06/4/2024

 • This topic is empty.
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #5822
  Nguyễn Thị Hạnh
  Quản trị

  Nguyễn Thị Hạnh Mã HV  VP240593

  Kính gửi thầy : TS. Bùi Phương Việt Anh

  Qua bài học phát triển năng lực cá nhân, em đã hiểu rõ hơn về khái niệm năng lực cá nhân, năng lực làm việc…, Em hiểu được rằng để có năng lực cá nhân thì phải thiết lập các mục tiêu cụ thể; Mục tiêu cụ thể sẽ quyết định tính chất của hành động; hành động quyết liệt sẽ tạo ra sự nhạy bén, cách ứng xử phù hợp, từ những ứng xử phù hợp sẽ giúp mỗi cá nhân sẽ có tâm thế vững vàng trong cuộc sống, công việc.Cấu trúc để phát triển năng lực cá nhân giúp em hiểu được:  để thực hiện, phát triển tốt  công việc chuyên môn hiện tại của mình thì em cần phải hiểu, đánh giá được năng lực của cá nhân mình từ đó mới  đặt ra mục tiêu cụ thể, hành động cụ thể để phát triển bản thân sao cho đạt được các chỉ số nhân lực và thực hiện được mục tiêu, lý tưởng mà mình theo đuổi. Đồng thời muốn phát triển năng lực cá nhân của người lao động trong tổ chức thì ta phải hiểu và xác định được mục tiêu, giá trị theo đuổi của mỗi cá nhân, từ đó mới vạch ra lộ trình, mục tiêu, hành động cụ thể để phát triển Năng lực cá nhân của họ theo đúng hướng.

  Em cảm ơn thầy rất nhiều về bài học hôm nay ạ.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.